Videoservis z dostihů v produkci Galopp Reporter Production (GRP) ze dne 5.8.2018 z karlovarského závodiště, kde proběhl letošní pátý dostihový den s dvěma vrcholy I. kategorie (89. Cena Města Karlovy Vary a 10. Velká cena BBAG).